CNC & Servo

Tvrtka Proton EL d.o.o. nudi svojim kupcima usluge modernizacije CNC / NC strojeva, zamjenu servo pogona, frekventnih pretvarača, kao i sve tipove motora, kompletnu automatiku za upravljanje strojevima i pogonima.

Naša prednost je da modernizaciju možemo prilagoditi bilo kojem tipu mašine, bilo kojeg proizvođača.

U sklopu modernizacije nudimo i dobavu/zamijenu:

 • Svih tipova senzora (induktivnih, optičkih,…)
 • Svih tipova instrumenata (tlak, temperatura,…)
 • Frekventnih pretvarača i motora
 • PLC (ABB, Siemens, Delta)
 • HMI/SCADA panela
 • Krajnjih sklopki i papuča
 • Enkodere i Joystick-a
 • Tipkala, lampica, glavnih sklopki, semafora
 • Pneumatike
 • Kao i zaštitnu sklopnu opremu (Siemens, Schneider,…)

Baza znanja:

Naši inženjeri imaju iskustvo sa:

 • AC Brushless motorima (sa resolverima, enkoderima)
 • DC motorima s tahogeneratorima i enkoderima
 • DC Brushless motorima
 • PCI Motion Control karticama
 • PLC kontrola (ABB, Siemens, Delta)
 • CNC kontrolnim panelima (Delta, NCT)
 • Kontrola od 1-2 osi do multi-osnih aplikacija
 • G-kod čitači

Iskustvo smo stekli u sljedećim proizvodnim pogonima:

 • Prehrambena industrija
 • Drvnoj industriji
 • Automobilska industrija
 • Strojogradnji (CNC sustavima)