Pon-Pet 08:00-17:00

+385 (1) 55 88 988
MAIL PROEL

Pošaljite nam upit!

info@proel.hr

Lokacija PROEL

Radnička cesta 177

10 000 Zagreb, HR
MAIL PROEL
Lokacija PROEL

EU projekt – IRI

IRI

8 srpnja, 2019

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020

Naziv projekta:
Robot Station For Cabinet Milling – PROEL RoCa

Kratki opis projekta:

Glavni problem čijem se rješavanju ovim projektom želi doprinijeti je zaostajanje hrvatskog gospodarstva u odnosu na globalne trendove konkurentnosti, a uslijed nedostatka inovativnosti i tehnološke spremnosti. Stoga je svrha ovog projekta provođenjem opsežnih razvojno – istraživačkih postupaka definirati novi način primjene robotike u industrijskom okruženju, te kreirati potpuno novo rješenje na globalnoj razini u segmentu obrade elektro-ormara, temeljeno na principima Industrije 3.0. i 4.0. Prema izvještaju o globalnoj konkurentnosti Svjetskog ekonomskog foruma za razdoblje 2015.-2016., Hrvatska se nalazi na 74. mjestu od 138 gospodarstava svijeta . Evidentan je pad inovativnosti (103. mjesto) i tehnološke spremnosti (47.). Gledano u apsolutnom omjeru, tehnološka spremnost zauzima solidnu poziciju, no pokazuje trend pada koji će, uz postojeće gospodarske uvjete, u budućem razdoblju biti sve izraženiji, i to upravo iz razloga što je tehnološka spremnost u sve većoj mjeri ovisna o novim znanjima i tehnologijama temeljenim na sektoru istraživanja, razvoja i inovacija, a koji u novije vrijeme dobivaju zajednički nazivnik – Industrija 4.0. Posljedica navedenog problema je daljnje zaostajanje Hrvatske za europskim i globalnim trendovima u području istraživanja, razvoja i inovacija, čime slabi baza znanja, javlja se trend sve većeg odlaska kvalificirane radne snage na trajni rad u inozemstvo, gospodarstvo nije samostalno te se okreće uvozu umjesto stvaranju nove vrijednosti, te općenito slabi potencijal i pokazatelji cjelokupnog domaćeg gospodarstva. Provedbom projekta će se pridonijeti rješenju problema, obzirom da se planira inovativnog rješenja kakvo se još ne koristi na globalnoj razini, a koje se temelji na korištenju najboljih mogućnosti koje pruža robotika (kao vodeći koncept Inustrije 3.0.), te na potpunoj primjeni mogućnosti koje pruža Industrija 4.0. Na ovaj način doprinosi se ispunjenju cilja Poziva, a to je razvoj novih proizvoda (dobara i usluga), tehnologija i poslovnih procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije. Konkretno, planira se razvoj inovativnog rješenja koje će donijeti značajnu promjenu u segmentu proizvodnje elektro-ormara. Projektom će se razviti stanica koja primjenjuje robotski pristup prilikom glodanja i bušenja poluproizvoda, i to na potpuno novi način. Roboti se ne koriste na ovaj način, već je njihova primjena u različitim segmentima industriije svedena na puno jednostavnije radnje, kao što je preslagivanje paketa, ili kompliciranije ali ponavljajuće radnje u serijskim procesima. Ovim projektom se razvija i specijalni software čije će naredbe robotska stanica razumjeti (svojevrsni pandan g-kodu koji se koristi kod CNC načina rada), te će tako biti moguće slati radne naloge putem ERP poslovnog sustava izravno robotskoj stanici, i to na potpuno digitalizirani način, bez posredstva djelatnika (printanja, slanja na e-mail u pogon itd.). Dakle, stvara se unikatno rješenje koje objedinjuje inovativni pristup vezano za način rada robota (imitiranje rada čovjeka – poluproizvod je postavljen vertikalno te robot na njemu u jednoj radnoj operaciji obavlja sve potrebne radnje, bez rastavljanja na pojedine elemente), te inovativni pristup u smislu implementacije principa Industrije 4.0. (potpuna digitalizacija procesa – od izdavanja radnih naloga – po potrebi i s udaljene pozicije, odnosno iz druge LAN mreže – do njihovog izvršenja pomoću robotske stanice, te dobivanja povratnih informacija o njezinom radu putem izvještaja o potrošnji materijala, energije i slično). Na ovaj način postiže se ekonomičnost rada sustava temeljena na digitalizaciji svih procesa, odnosno primjenjuju se značajke digitalne ekonomije, koja podrazumijeva tranziciju analognog načina upravljanja procesima na digitalni, te čini jednu od glavnih spona prelaska iz treće u četvrtu digitalnu revoluciju (Industriju 4.0.).

Faze projekta:
 1. Instaliranje robotske stanice i ostale potrebne opreme u prostoru, organizacija ljudskih kadrova za provođenje industrijskog istraživanja i provedba industrijskog istraživanja;
 2. Primjena rezultata prethodno provedenog industrijskog istraživanja i prijašnjih znanja za eksperimentalni razvoj prototipa te njegovu uspješnu komercijalizaciju
 3.  Upravljanje projektom i administracija
 4.  Promidžba i vidljivost

Razdoblje provedbe projekta:

10.09.2018. – 10.10.2019.

Opći cilj projekta: 

Doprinijeti razvoju novih proizvoda, tehnologija i poslovnih procesa kroz ulaganje u istraživanje, razvoj i inovacije. Ovime se ujedno doprinosi i rješavanju opisanog problema – zaostajanju hrvatskog gospodarstva u odnosu na globalne trendove konkurentnosti uslijed nedostatka inovativnosti i tehnološke spremnosti.

Specifični ciljevi projekta:

 1.  Provođenjem opsežnih razvojno – istraživačkih postupaka definirati inovativni način primjene robota u industrijskom načinu obrade elektro-ormara, temeljen na Industriji 3.0.
 2.  Provođenjem opsežnog industrijskog istraživanja i eksperimentalnog razvoja, kreirati potpuno novo rješenje na globalnoj razini u segmentu obrade elektro-ormara, temeljeno na principima Industrije 4.0.
 3.  Provođenjem aktivnosti projekta povećati kapacitete tvrtke za odvijanje razvojno – istraživačkih aktivnosti u budućem razdoblju
 4.  Realizacijom projekta povećati svijest javnosti i posebno poduzetničkog sektora o prednostima i važnosti Industrije 3.0. i 4.0.

Rezultati projekta: 

 1.  Industrijski robot prilagođen inovativnom načinu rada
 2.  Kreirani Proel RoCa robotska stanica te Proel RoCa software
 3.  Proveden postupak zaštite intelektualnog vlasništva
 4.  Provedeno administrativno vođenje projekta, uspješno provedene aktivnosti nabave
 5.  Uspješno primijenjene mjere informiranja i vidljivosti projekta

Ciljne skupine i krajnji korisnici projekta:

 1.  tvrtke na području RH koje koriste zastarjeli način rada vezano za segment proizvodnje elektro-ormara – bit će im omogućen pristup inovativnom i cjenovno povoljnom rješenju pomoću kojeg će moći povećati svoje proizvodne kapacitete, usvojiti nova stručna znanja te povećati konkurentnost na domaćem i međunarodnom tržištu;
 2.  postojeći i budući djelatnici tvrtke Proton EL, koji će realizacijom projekta steći nova znanja i iskustva vezano za inovativne procese robotike, industrijske automatizacije te ICT rješenja temeljenih na principima Industrije 3.0. i 4.0

Krajnji korisnici projekta su svi zainteresirani predstavnici privatnog i javnog, te znanstvenog sektora kojima će biti omogućen usvajanje stručnih praktičnih znanja iz područja Industrije 3.0. i Industrije 4.0. Prijenos znanja bit će omogućen konferencijama na početku i završetku projekta, ali i u razdoblju nakon završetka, kada se planiraju nastupi na stručnim skupovima u cilju prijenosa novostečenih znanja.

Ukupna vrijednost projekta: 

1.147.126,69 kn

Ukupno prihvatljivi troškovi:

1.132.212,77 kn

Sufinanciranje od strane EU:

  676.537,66 kn

Galerija fotografija s početne konferencije (link)
Prezentacija s početne konferencije (link)
Galerija fotografija – industrijsko istraživanje (link – uskoro)

Za više informacija o projektu možete kontaktirati na: dario.novak@proel.hr
Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr
Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija posjetite https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Moglo bi vas zanimati